Η παρέμβαση της γονιμοποίησης μέσω του δότη. Οι επιδράσεις στη ζωή του ζευγαριού.

Σάββατο 7 Μαΐου 2022,

Ημερίδα της ΜΙΥΑ/ΝΝΑ (Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής/Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών)

«Νεότερες προσεγγίσεις στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση»

Ομιλία του Δρς Θ. Ασκητή με θέμα: «Η παρέμβαση της γονιμοποίησης μέσω του δότη. Οι επιδράσεις στη ζωή του ζευγαριού.»

Ώρες Διεξαγωγής της Ομιλίας: 12:40-13:00

Τρόπος διεξαγωγής: Υβριδικά

Τόπος Διεξαγωγής: Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας