Η συναισθηματική ανασφάλεια των συντρόφων και ο οργασμός τους

Ο οργασμός έχει καθιερωθεί ως το σύμβολο της σεξουαλικής ολοκλήρωσης τόσο για τους άνδρες, στους οποίους ταυτίζεται με την εκσπερμάτιση, όσο και για τις γυναίκες, όπου ταυτίζεται με την αυξημένη κολπική εφύγρανση και τις συσπάσεις του κόλπου και της μήτρας. Ωστόσο, η οργασμική κορύφωση κατέχει προσωπική και διαπροσωπική ψυχολογική αξία: η συχνότητα των οργασμών σχετίζεται τόσο με τη σεξουαλική όσο και με την σχεσιακή ικανοποίηση.

Χαρακτηριστικές είναι κι οι διαφορές των δύο φύλων ως προς τον οργασμό. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες βιώνουν πιο συχνά οργασμό, με σχεδόν το 91% να αναφέρει πως είχε οργασμό στην τελευταία σεξουαλική επαφή, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 64%. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούν και η σημασία που αποδίδουν στον οργασμό είναι διαφορετικά για τους άνδρες, που εστιάζουν στην σεξουαλική τους ικανοποίηση, σε σύγκριση με τις γυναίκες, που θεωρούν πως η σπουδαιότητα του οργασμού τους έγκειται στο να «ικανοποιήσουν» και να ενισχύσουν το σύντροφο τους.

Επιπλέον, έχει φανεί πως η απουσία οργασμού των γυναικών  μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αυτοπεποίθηση των συντρόφων τους. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα οι άνδρες αναφέρουν πως τείνουν να εκλαμβάνουν τον οργασμό των συντρόφων τους ως «επίτευγμα και επιβεβαίωση της αρρενωπότητας τους». Για παράδειγμα, κάποιοι εξ αυτών δηλώνουν πως ο οργασμός των συντρόφων τους είναι μία από τις πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της σεξουαλικής τους ζωής, καθώς τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση.

Τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής ανασφάλειας είναι πιο πιθανό να δίνουν υπερβολική έμφαση στη σεξουαλική ικανοποίηση του συντρόφου τους, ενώ τείνουν να φοβούνται πως οι σύντροφοι θα τους εγκαταλείψουν λόγω μειωμένης σεξουαλικής ικανοποίησης από τη σχέση τους.  Η συναισθηματική ανασφάλεια με τη σειρά της συνδέεται με σεξουαλική δυσλειτουργία όπως προβλήματα στον οργασμό, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία ή στυτική δυσλειτουργία. Επί παραδείγματι, η ανάγκη των ανασφαλών γυναικών να ενισχύσουν τους σεξουαλικούς τους συντρόφους φαίνεται να είναι και ένας από τους λόγους που προσποιούνται τον οργασμό τους. Έτσι, βάζουν σε προτεραιότητα το «εγώ» των συντρόφων και παραμελούν τις δικές τους σεξουαλικές ανάγκες, ενώ η δυσλειτουργία στον οργασμό διατηρείται.

Τα συναισθηματικά ανασφαλή άτομα που δίνουν υπερβολική έμφαση στον οργασμό των συντρόφων, μπορεί να βιώνουν αυξημένο στρες, το οποίο επιβαρύνει τόσο τη σεξουαλική ικανοποίηση όσο και τη γενικότερη ποιότητα της σχέσης τους. Επομένως, είναι ωφέλιμο τα ζευγάρια να επικοινωνούν ανοιχτά τις σεξουαλικές τους ανάγκες ή ανησυχίες και να μην σιωπούν λόγω ντροπής ή φόβου απόρριψης. 

Πηγή:Chadwick, S. B., & van Anders, S. M. (2017). Do Women’s Orgasms Function as a Masculinity Achievement for Men?. Journal of sex research, 54(9), 1141–1152.

Διδυμοπούλου Αγγελική

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια CBT

Επιστημονική Συνεργάτις Ι.Ψ.ΣΥ.