Έχεις ψάξει το κινητό του συντρόφου σου;

Κάποιες φορές μπορεί να έρθει το τέλος μίας σχέσης, έπειτα από μία αποκάλυψη ή ανακάλυψη, ωστόσο, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο τα σημάδια του τέλους να ήταν πιθανότατα εκεί και να μην τα βλέπαμε ή ακόμη και να τα ενισχύαμε με τη συμπεριφορά μας.

Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε υγιή και επιτυχημένη σχέση! Στον αντίποδα, η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να εμφανιστεί, όταν ένα άτομο γίνεται αναξιόπιστο, ανέντιμο ή κλειστό, οδηγώντας έτσι στην αδυναμία υποστήριξης ή διατήρησης δέσμευσης.

Η πρόοδος στην τεχνολογία και η αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας έχει επηρεάσει την μεταξύ μας αλληλεπίδραση. Η αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας και η εμβέλειά της υποδηλώνει ότι η χρήση κινητών αποτελεί έναν πλέον κρίσιμο παράγοντα κάθε σχέσης. Από τη μία, χάρη στο κινητό μπορώ να μιλήσω με την/τον σύντροφό μου, όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν. Από την άλλη, τα κινητά  μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με πιθανές «απειλές» για τις σχέσεις, εκτός από τη διατήρηση της αδιάκοπης επικοινωνίας. Η «κατασκοπεία» μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σκόπιμη πράξη αναζήτησης-παρακολούθησης πληροφοριών (κλήσεις, συνομιλίες, εικόνες), χωρίς το άλλο άτομο να γνωρίζει. Έρευνες έχουν δείξει ότι 65% ψάχνει κρυφά το κινητό του συντρόφου. Πώς η κρυφή αυτή συνήθεια μπορεί να επηρεάζει τη σχέση;

Η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να ενισχύει συμπεριφορές «κατασκοπείας» και να αποτελέσει έναν ισχυρό δείκτη διάλυσης της σχέσης. Στην ουσία, τα άτομα που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον σύντροφό τους μπορεί να «γέρνουν» τη σχέση προς μια προβληματική κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα έρευνας υποστήριξαν ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει μια σημαντική και άμεση σχέση με την κατασκοπεία του κινητού τηλεφώνου του συντρόφου, τη σύγκρουση, και την έλλειψη επικοινωνίας. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προέβλεπε τις συγκρούσεις, υποδεικνύοντας ότι προέρχονται από την αδυναμία τους να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον. Η μελέτη αποκάλυψε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης σχετίζεται με την πρόθεση να χωρίσουμε. Ενώ, η αύξηση της «κατασκοπείας» του κινητού συσχετίστηκε με αυξημένη συναισθηματική αστάθεια. Συμπεριφορές που υποδηλώνουν απουσία εμπιστοσύνης, όπως το να ψάχνω κρυφά το κινητό του συντρόφου μου, αυξάνουν το επίπεδο άγχους, κατάθλιψης και συναισθηματικής αβεβαιότητας και επιφέρουν συγκρούσεις.

Αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς και επικοινωνίας μας εγκλωβίζει σε έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας, δυσλειτουργίας και δυστυχίας, ενώ παράλληλα καταδικάζει τη σχέση μας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της οικειότητας και της αγάπης.

Η μυστικότητα είναι ένας βασικός προγνωστικός δείκτης σύγκρουσης. Για να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε σχέση, οι σύντροφοι οφείλουν να επιδιώκουν τη βέλτιστη εμπιστοσύνη, επικοινωνία, συναισθηματική εγγύτητα και κατανόηση. Αυτά τα στοιχεία προστατεύουν από αδικαιολόγητες ή άσκοπες συχνές συγκρούσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πρόθεση διακοπής της σχέσης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης μειώνει το επίπεδο δέσμευσης, οικειότητας και βιωσιμότητας της σχέσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να έχει την ικανότητα να επιδεινώνει ορισμένα προβληματικά χαρακτηριστικά σε μια σχέση.

Η «κατασκοπεία» του κινητού έχει γίνει δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο…Αξίζει να το σκεφτούμε ξανά, πριν υποκύψουμε σε μια συμπεριφορά που σπέρνει την αβεβαιότητα και μας απομακρύνει.

Πηγή: Arikewuyo, A. O., Eluwole, K. K., & Özad, B. (2021). Influence of lack of trust on romantic relationship problems: The mediating role of partner cell phone snooping. Psychological Reports124(1), 348-365.

Δήμητρα Καρυοφύλλη
Κλινική Ψυχολόγος
Επιστημονική Συνεργάτις Ι.Ψ.Σ.Υ.