Σεξουαλικά μυστικά στη σχέση και η αποκάλυψη τους

Η ειλικρίνεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της διαμόρφωσης και διατήρησης μιας λειτουργικής συντροφικής σχέσης. Η απόκρυψη σεξουαλικών πληροφοριών (keeping sex secrets) από τον σύντροφο, που αφορούν σεξουαλικές εμπειρίες, επιθυμίες, συνευρέσεις, μπορεί να αποβεί επιζήμια για τη συνολική ευημερία και ικανοποίηση των συντρόφων από τη σχέση.

Μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sexuality and Culture μελέτησε σε δείγμα 195 προπτυχιακών φοιτητών (Άνδρες: 89 , Γυναίκες: 106) την ύπαρξη διαφυλικών διαφορών στην αποκάλυψη και εκμυστήρευση σεξουαλικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και του είδους των σεξουαλικών μυστικών, των αιτίων της απόκρυψης τους και του τρόπου και των συνεπειών της αποκάλυψης τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

  • Πάνω από το 1/3 (36%) των συμμετεχόντων διατηρούσαν ένα σεξουαλικό μυστικό στην τωρινή ή πιο πρόσφατη συντροφική τους σχέση.
  • Πάνω από το 55% είχαν αποκαλύψει ένα σεξουαλικό μυστικό στο σύντροφο τους κάποια στιγμή στο παρελθόν.
  • Οι γυναίκες απέκρυπταν πληροφορίες όπως ιστορικό σεξουαλικής θυματοποίησης, συναισθηματική απιστία, ενδιαφέρον για σαδομαζοχισμό, παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού, χρήση σεξουαλικών βοηθημάτων, επειδή πίστευαν ότι οι σύντροφοι τους δεν θα τις καταλάβαιναν.
  • Οι άνδρες απέκρυπταν θέματα όπως παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού, προηγούμενη σεξουαλική επαφή με τρία άτομα, συναισθηματική απιστία, επειδή πίστευαν ότι οι σύντροφοι τους θα αποδοκίμαζαν αυτές τις συμπεριφορές.
  • Άλλοι λόγοι για τους οποίους κρατούσαν σεξουαλικά μυστικά συμπεριλάμβαναν το φόβο ότι oι σύντροφοι τους θα τα γνωστοποιούσαν σε τρίτους, το αίσθημα της ντροπής και ανησυχία μήπως τελείωνε η σχέση.
  • Ο πιο συχνός τρόπος αποκάλυψης των μυστικών ήταν δια ζώσης και ακολούθως μέσω τηλεφώνου ή γραπτών μηνυμάτων.
  • Κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα μυστικά αποκαλύπτονταν από άλλους (φίλοι, οικογένεια, πρώην σύντροφοι), ότι δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ότι τα αποκάλυπταν οι ίδιοι ενώ άλλοι ότι ανακαλύπτονταν από τους συντρόφους που έψαχναν στα πράγματα τους.
  • Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε θετικές συνέπειες από την αυτοαποκάλυψη στους συντρόφους τους, οι οποίοι το εκτίμησαν και ένιωσαν ανακούφιση. Ένα μικρό ποσοστό ανέφερε ότι το είχαν μετανιώσει καθώς οι σύντροφοι τούς κατέκριναν ή η σχέση οδηγήθηκε στον χωρισμό.

Αγγελική Διδυμοπούλου

Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Fox, K., Ashley, A.M., Ritter, L.J., Martin, T.E., & Knox, D. (2021). Gender Differences in Sex Secret Disclosure to a Romantic Partner. Sexuality and Culture, 1-20.