Σεξουαλική αποστροφή: Διαταραχή ή συνέπεια άλλων προβλημάτων

Μιλώντας για τη σεξουαλική αποστροφή αναφερόμαστε στη συστηματική αποφυγή κάθε συμπεριφοράς, η οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη σεξουαλική πράξη, συνοδευόμενη από φόβο ή απέχθεια ακόμη και στη σκέψη. Η σεξουαλική αποστροφή, λοιπόν, πρόκειται για μία διαταραχή ή μπορεί να αποτελεί συνέπεια άλλων προβλημάτων;

Μία έρευνα σε 1.935 άτομα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine ασχολήθηκε με τη σεξουαλική ευημερία, με σκοπό να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της σεξουαλικής αποστροφής και να προσδιοριστεί η πιθανή συσχέτισή της με άλλες σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

Στην έρευνα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά και πληροφορίες που αφορούσαν τη σεξουαλική τους ζωή και τη σχέση τους. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν σεξουαλικές δυσκολίες, όπως το άγχος επίδοσης, η ντροπή για το σώμα, η σεξουαλική θυματοποίηση, η άνεση που αισθάνονταν με πληροφορίες όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία, η σεξουαλική ικανοποίηση και η ψυχική δυσφορία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο επιπολασμός των συμπτωμάτων σεξουαλικής αποστροφής άγγιζε το 9,7%. Συγκεκριμένα, για τους άντρες cisgender ο επιπολασμός των συμπτωμάτων σεξουαλικής αποστροφής ήταν 6,9%, για τις cisgender γυναίκες ήταν 11,3% και για τα τρανς ή τα μη δυαδικά άτομα ήταν 17,1%.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των συμπτωμάτων της σεξουαλικής αποστροφής και της ψυχικής δυσφορίας, της χαμηλότερης σεξουαλικής ικανοποίησης και του άγχους επίδοσης.

H σεξουαλική αποστροφή, όπως κάθε σεξουαλική δυσκολία που προβληματίζει το άτομο και του δημιουργεί αρνητικές σκέψεις και συνέπειες, χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση, καθώς πολλές φορές λανθάνουν αιτίες που δεν είναι εύκολα διακριτές. Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, συγκρούσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές ή τραύματα και πολλούς ακόμη παράγοντες.

Δήμητρα Καρυοφύλλη
Κλινική Ψυχολόγος
Επιστημονική Συνεργάτις Ι.Ψ.Σ.Υ.