Τα οφέλη της σεξουαλικής ενσυνειδητότητας στη σχέση με τον σύντροφο μου

Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) προτρέπει το άτομο στην εστίαση, αναγνώριση και αποδοχή τού εδώ και τώρα, διατηρώντας μια μη επικριτική διάθεση. Μπορεί να το βοηθήσει στη ρύθμιση του δυσφορικού συναισθήματος μέσα από τεχνικές γνωστικής απόσπασης (cognitive distraction), εστίασης δηλαδή της προσοχής σε ένα ερέθισμα του περιβάλλοντος και στο πώς το αντιλαμβάνεται μέσα από τις αισθήσεις του, έτσι ώστε να μην εγκλωβίζεται σε αρνητικές σκέψεις.

Η σεξουαλική ενσυνειδητότητα, η εστίαση στο εδώ και τώρα της σεξουαλικής επαφής, αποτελείται από δύο παράγοντες:

  1. Επίγνωση του παρόντος (awareness, πχ εάν εστιάζουν στα συναισθήματα τους κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής)
  2. Μη επικριτική διάθεση (non-judgment, πχ εάν στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής αξιολογούν την επίδοση τους ή αυτήν του συντρόφου τους),

Έχει συσχετιστεί με θετικές συνέπειες τόσο για το άτομο όσο και για τον σύντροφο του. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Arhives of Sexual Behavior μελέτησε, σε δείγμα 1.473 έγγαμων ζευγαριών, τη συσχέτιση των δύο προαναφαρθέντων παραγόντων, με τη σχεσιακή ευημερία (relational fourishing), τη σεξουαλική αρμονία (sexual harmony) και την σταθερότητα στην επίτευξη οργασμού (orgasm consistency).

Ως σχεσιακή ευημερία ορίστηκε το κατά πόσο το ζευγάρι μπορούσε να αξιολογήσει θετικά το νόημα της σχέσης, το κατά πόσο υπήρχε χώρος για προσωπική ανάπτυξη του κάθε συντρόφου αλλά και το εάν έθεταν κοινούς στόχους. Η σεξουαλική αρμονία επιτυγχάνεται στο βαθμό που η σεξουαλικότητα ενσωματώνεται στη ζωή του ατόμου με έναν ισορροπημένο τρόπο και αποτελεί στοιχείο τη ταυτότητας του.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τις γυναίκες-συζύγους υπήρχε θετική συσχέτιση των δύο προαναφερθέντων στοιχείων της σεξουαλικής ενσυνειδητότητας με τη σχεσιακή ευημερία, τη σεξουαλική αρμονία και την σταθερότητα επίτευξης του οργασμού τους. Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα και για τους άνδρες με την μόνη διαφοροποίηση ότι δεν υπήρχε συσχέτιση με την σταθερότητα επίτευξης οργασμού. Επιπλέον, φάνηκε ότι η εστίαση του ενός συντρόφου στη σεξουαλική εμπειρία και επαφή στο «εδώ και τώρα» με μια μη επικριτική διάθεση συνέβαλλε θετικά και στη σχεσιακή ευημερία, σεξουαλική αρμονία και σταθερότητα επίτευξης οργασμού και του άλλου συντρόφου.

Σύμφωνα με τη σεξουαλική ενσυνειδητότητα το ζευγάρι ενθαρρύνεται να πάρει το χρόνο του και να είναι ελεύθερο από το φόβο κριτικής και το άγχος επίδοσης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, ενισχύοντας το αίσθημα της αυτοεπάρκειας και σεξουαλικής αυτοεκτίμησης, μεγιστοποιώντας έτσι το βαθμό διέγερσης και την πιθανότητα επίτευξης οργασμού. Καθώς το ζευγάρι εστιάζει στις αισθήσεις του και στα ερωτικά και σεξουαλικά ερεθίσματα, μοιράζεται σκέψεις και επιθυμίες σχετικά με τη σεξουαλική αλληλεπίδραση, έρχεται πιο κοντά, συνδέεται συναισθηματικά και σεξουαλικά και ενισχύεται το νόημα της σχέσης.

Η σεξουαλική ενσυνειδητότητα αποτελεί ένα χρήσιμο, αποτελεσματικό μέσο για να βελτιώσουν τα ζευγάρια ζητήματα αναφορικά με την επικοινωνία, την ψυχική επαφή και τη σεξουαλική ζωή της σχέσης τους.

Διδυμοπούλου Αγγελική

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια CBT

Επιστημονική Συνεργάτις Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πηγή: Leavitt, C. E., Maurer, T. F., Clyde, T. L., Clarke, R. W., Busby, D. M., Yorgason, J. B., … James, S. (2021). Linking Sexual Mindfulness to Mixed-Sex Couples’ Relational Flourishing, Sexual Harmony, and Orgasm. Archives of Sexual Behavior, 50(6), 2589–2602.