Προβλήματα σχέσεων που αφορούν το εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον

Προβλήματα σχέσεων που αφορούν το εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον

 

Εργασιακό περιβάλλον

 • Επαγγελματικά προβλήματα συνεννόησης και επικοινωνίας
 • Ανταγωνισμοί, συγκρούσεις και επιθετικές στάσεις κυριαρχίας
 • Αισθήματα απειλής και υποτίμησης σε πιθανή στασιμότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Οικονομική δυσφορία και αίσθημα αδικίας, αμοιβής
 • Εκφοβισμός και παρενόχληση στο εργασιακό πλαίσιο
 • Φόβος απώλειας θέσης εργασίας λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού στις εργασιακές σχέσεις

Κοινωνικό περιβάλλον

 • Δυσκολία δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων
 • Αδυναμία διαχείρισης και αξιοποίησης επιλογών φιλίας
 • Αποφυγή έκφρασης προσωπικών συναισθημάτων και εμπιστοσύνης στο φιλικό περιβάλλον
 • Αμφιθυμική στάση στην πρόκληση ερωτικών μηνυμάτων με φόβο την παρεξήγηση και την εμπλοκή
 • 1.Client
 • 2.Share