Προβλήματα σχέσης στο οικογενειακό περιβάλλον “Όταν οι ρόλοι μας μπερδεύονται”

Προβλήματα σχέσης στο οικογενειακό περιβάλλον “Όταν οι ρόλοι μας μπερδεύονται”

 

Πρόβλημα σχέσης γονέα-παιδιού

Η εστία της κλινικής προσοχής στρέφεται στην ποιότητα της σχέσης γονέα-παιδιού ή όταν η ποιότητα της σχέσης γονέα παιδιού επηρεάζει την πορεία, την πρόγνωση ή τη θεραπεία μιας ψυχικής ή άλλης σωματικής διαταραχής. Συνήθως, το πρόβλημα σχέσης γονέα-παιδιού σχετίζεται με διαταραγμένη λειτουργικότητα στη σκέψη (πχ., αρνητική απόδοση της πρόθεσης των άλλων, εχθρότητα, αδικαιολόγητα αισθήματα αποξένωσης) το συναίσθημα (πχ., λύπη, απάθεια, θυμός για το άλλο άτομο) και τη συμπεριφορά (πχ., ανεπαρκής γονεϊκός έλεγχος, επίβλεψη και ενασχόληση με το παιδί, γονεϊκή υπερπροστασία, υπερβολική πίεση, απειλές σωματικής βίας και αποφυγή χωρίς την επίλυση των προβλημάτων).

Προβλήματα σχέσης με αδερφό

Αφορά είτε παιδιά είτε ενήλικες αδερφούς, όπου η αλληλεπίδρασή τους συνδέεται με σημαντική έκπτωση στην ατομική ή οικογενειακή λειτουργικότητα είτε με την ανάπτυξη συμπτωμάτων σε ένα ή περισσότερα αδέρφια είτε όταν ένα πρόβλημα σχέσης μεταξύ τους επηρεάζει την πορεία, την πρόγνωση ή τη θεραπεία της ψυχικής ή άλλης σωματικής διαταραχής ενός αδερφού.

Ανατροφή μακριά από τους γονείς

Σε αυτή την περίπτωση η εστία του προβλήματος σχετίζεται με θέματα που αφορούν το παιδί που ανατρέφεται μακριά από τους γονείς ή όταν η απομάκρυνσή του επηρεάζει την πορεία, το μέλλον ή τη θεραπεία μιας ψυχικής ή σωματικής διαταραχής. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν τα παιδιά που βρίσκονται υπό κρατική κηδεμονία και θα τεθούν υπό την φροντίδα συγγενών ή ανάδοχου γονέα, παιδιά που ζουν στο σπίτι συγγενικού προσώπου ή με φίλους και τέλος, παιδιά που βρίσκονται σε ίδρυμα ή ορφανοτροφείο.

Παιδί επηρεαζόμενο από δυσχέρεια σχέσης των γονέων

Εδώ περιλαμβάνονται οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στη σχέση των γονέων (π.χ., υψηλά επίπεδα συγκρούσεων, ενόχληση ή υποτίμηση) στο παιδί, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων στις ψυχικές ή σωματικές διαταραχές του παιδιού.

  1. Ατομική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
  2. Συμβουλευτική ή θεραπεία ζεύγους
  3. Συστημική θεραπεία οικογένειας (ρόλοι, διαχείριση, οριοθέτηση)

Ο στόχος και η επιτυχία της θεραπείας των παραπάνω προσεγγίσεων στηρίζονται στην:

  1. Αναγνώριση του προβλήματος
  2. Εξοικείωση της επικοινωνίας
  3. Διόρθωση των λαθών
  4. Ενίσχυση της βελτίωσης της επικοινωνίας
  5. Σταθεροποίηση και οριοθέτηση της σχέσης και των ρόλων των ατόμων μέσα στην οικογένεια

Στο Ινστιτούτο μας εντοπίζουμε τα αίτια της δυσλειτουργικής σχέσης και πόσο αυτή επηρεάζει τη ζωή και την ψυχική υγεία του ενδιαφερόμενου. Αν τα προβλήματα δεν είναι σοβαρά ή σύνθετα, η λύση μπορεί να δοθεί μέσα από τη συμβουλευτική, ενώ σε περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, η ψυχοθεραπεία θεωρείται πιο κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση

  • 1.Client
  • 2.Share