Υπερσεξουαλικότητα και Alzheimer

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου
Alzheimer και 5ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

Oμιλία του Δρ Θ. Ασκητή με θέμα: Υπερσεξουαλικότητα και Alzheimer

Ώρα διεξαγωγής: 11:00-11:30

Τρόπος διεξαγωγής: Υβριδικά

Τόπος διεξαγωγής: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, σε συνεργασία με το
Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών