Έρευνα: Παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας Δρ. Θάνος Ασκητής, αλλά και των social media. Είχε ως στόχο να καταγράψει τον παλμό της κοινωνίας όσον αφορά την έκθεσή μας στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού και τη συσχέτισή του με τη σεξουαλική μας ζωή.