Κάνναβη και σεξουαλική δυσλειτουργία στον άνδρα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στη χρήση κάνναβης, ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες. Τουλάχιστον 147 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως καταναλώνουν κάνναβη με διάφορους τρόπους (είτε με – THC, είτε χωρίς ψυχοδραστική ουσία – CBD). Η αύξηση αυτή συνοδεύεται και από ένα κίνημα που υποστηρίζει την χρήση της για θεραπευτικούς λόγους (πόνος, επιληψία, γλαύκωμα) με αποτέλεσμα την αποποινικοποίηση της θεραπευτικής κάνναβης. Επιπλέον χώρες όπως η Ολλανδία και ο Καναδάς, αλλά και κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν νομιμοποιήσει και την χρήση της για ψυχαγωγικούς σκοπούς (recreative use).

Παρόλα αυτά, πολλές είναι ακόμα οι χώρες που διστάζουν να κάνουν αυτό το βήμα, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή επιστημονικά δεδομένα πάνω στην μακροχρόνια χρήση της. Είναι ευρέως γνωστό ότι η χρήση κάνναβης επιδρά αρνητικά στη γνωσιακή και ψυχοκινητική λειτουργία, και ότι η μακροχρόνια χρήση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση, στην εμφάνιση συμπτωμάτων ψύχωσης και επιβαρύνει την λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Η μελέτη της επίδρασης της στη σεξουαλικότητα όμως έχει μέχρι τώρα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, με μελέτες να δείχνουν βελτίωση αλλά μείωση της σεξουαλικής λειτουργικότητας
(σεξουαλική επιθυμία και στύση). Ποια είναι όμως η επίδραση στην σεξουαλική λειτουργία του άνδρα;

Πρόσφατη μελέτη σε μεγάλο αριθμό νέων υγειών ανδρών (Ν=3.395, Μ.Ο: 20 έτη) έδειξε ότι η πλειοψηφία των χρηστών κάνναβης (69%) πληρούσε και τις προϋποθέσεις για διάγνωση στυτικής δυσλειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες φάνηκαν να έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης της δυσλειτουργίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι αποτέλεσμα οργανικών ή ψυχολογικών παραγόντων, αλλά και του συνδυασμού τους, έχουν προταθεί δυο μηχανισμοί έτσι ώστε να εξηγηθεί το φαινόμενο. Μια από τις επικρατέστερες απόψεις είναι η αλλοίωση της λειτουργίας του υποθαλάμου, που παίζει ρόλο στην στυτική λειτουργία και στην σεξουαλική συμπεριφορά του άνδρα. Ο δεύτερος μηχανισμός έχει να κάνει με την επίδραση στους ιστούς τους πέους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως υπάρχουν υποδοχείς κανναβινοειδών στα σηραγγώδη σώματα του πέους, τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη της αιμάτωσης του. Η χρήση κάνναβης λοιπόν φαίνεται να έχει έναν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και ως αποτέλεσμα δυσχεραίνει την σωστή αιμάτωση που απαιτείται για την επίτευξη της στύσης. Σε άλλες μελέτες φάνηκε να επηρεάζει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα μέσα από την δέσμευση υποδοχέων στον παρακοιλιακό πυρήνα που εμπλέκεται στη ρύθμιση στυτικής λειτουργίαςκαι σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Συνοψίζοντας λοιπόν, σε μια περίοδο που η κάνναβη φαίνεται να παρουσιάζεται όλο και πιο «αθώα», έως και πανάκεια, θα ήταν συνετό να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της αλλά και τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας χρήσης της. Η αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στην ανδρική σεξουαλικότητα δεν περιορίζεται μόνο στην μειωμένη λειτουργικότητα. Οι χρήστες κάνναβης φαίνεται να έχουν και πιο επιπόλαιες σεξουαλικές σχέσεις και να χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό προφυλάξεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα λοιπόν επιτάσσουν σύνεση και προσοχή αλλά κυρίως σωστή και σφαιρική πληροφόρηση.

Γεωργουδάκης Γιώργος

Ψυχολόγος

Επιστημονικός συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ.