Παραφίμωση

Παραφίμωση

 

Σημαντική επιπλοκή της φίμωσης είναι η παραφίμωση, η οποία αποτελεί σοβαρή και επείγουσα κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα από ουρολόγο. Αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία και νέκρωση της βαλανοποσθικής περιοχής του πέους.

Στην παραφίμωση έχουμε βίαιη έλξη του στενωμένου τμήματος της ακροποσθίας πίσω από τη βάλανο (συνήθως κατά τη στύση και τη σεξουαλική επαφή) και αδυναμία επαναφοράς του από τον ασθενή στην αρχική του θέση. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια δακτυλιοειδής περίσφιξη που «στραγγαλίζει» το πέος και παρεμποδίζει προοδευτικά την αιμάτωση του.

Η διάγνωση της παραφίμωσης γίνεται άμεσα από εξειδικευμένο ουρολόγο-ανδρολόγο και δεν απαιτεί πολλές εξετάσεις από την πλευρά του άνδρα. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται ένα αναλυτικό ιστορικό του προβλήματος το οποίο προηγείται της κλινικής εξέτασης.

Η θεραπεία καθορίζεται με βάση τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων αλλά και την υγεία του ασθενούς εν γένει.

Η θεραπεία της παραφίμωσης πρέπει να είναι άμεση και ριζική. Μοναδική θεραπεία εκλογής αποτελεί η περιτομή. Αφαιρείται το στενομένο τμήμα της ακροποσθίας και πλέον εκμηδενίζεται ο κίνδυνος επανεμφάνισης της παραφίμωσης.

Στο χώρο μας χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της παραφίμωσης οι οποίες εξασφαλίζουν τα καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα. Η θεραπεία της παραφίμωσης προσφέρει στον άνδρα άμεση ανακούφιση από τον πόνο που προκαλούσε η στύση και την πιθανότητα ισχαιμίας και νέκρωσης της περιοχής.

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ι.Ψ.Σ.Υ διατίθεται επίσης δωρεάν σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο (e-book) «Ανδρολογία και Σεξουαλικότητα:120 ερωτήσεις-απαντήσεις», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες.

Ανδρολογία και Σεξουαλικότητα, 120+1 ερωτήσεις-απαντήσεις

  • 1.Client
  • 2.Share