Επιθετικές σεξουαλικές φαντασιώσεις και επιθετικότητα

Οι επιθετικές σεξουαλικές φαντασιώσεις (Aggressive sexual fantasies) είναι σκέψεις που περιλαμβάνουν πρόκληση βλάβης σε άλλους, η οποία φέρνει σεξουαλική διέγερση. Μπορεί να μην μιλάμε συχνά γι’ αυτές, αλλά είναι κοινές στον γενικό πληθυσμό! Άραγε, αυτού του είδους οι φαντασιώσεις συνδέονται με την σεξουαλική επιθετικότητα;

Μία πρόσφατη μελέτη του 2023 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine διερεύνησε τους παράγοντες που μπορούν να συσχετίσουν τις επιθετικές φαντασιώσεις με τη σεξουαλική επιθετικότητα.

Υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε όσον αφορά τις επιθετικές φαντασιώσεις:

  • Συχνότητα: Όσο πιο συχνά εμφανίζονται, καθώς προκαλούν διέγερση, μπορούν να μειώσουν τις αναστολές, οδηγώντας σε περισσότερες πιθανότητες να τις πραγματοποιήσει.
  • Περιεχόμενο: Η λεπτομέρεια και ζωηρότητα των φαντασιώσεων, που σχετίζονται με την επιθετικότητα, μπορεί να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην πρόβλεψη συμπεριφοράς, καθώς η παρατεταμένη φαντασίωση μπορεί να ενισχύσει τα επιθετικά σενάρια.
  • Πλαίσιο: Εξετάζει που και πότε εμφανίζονται, κάνοντας διάκριση μεταξύ της οποιασδήποτε στιγμής στη μέρα, του αυνανισμού και της σεξουαλικής επαφής.
  • Συναίνεση: Αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο οι αναπαραστάσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα ευθυγραμμίζονται ή αντικρούουν τη βούληση του συντρόφου μας. Αυτό το χαρακτηριστικό εστιάζει στο εάν διακρίνουμε μεταξύ συναινετικών και μη συναινετικών πράξεων στις φαντασιώσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η συχνότητα αποτελεί τον πιο σταθερό προγνωστικό παράγοντα της σεξουαλικής επιθετικότητας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει ελευθερία σεξουαλικής επιλογής, χωρίς όμως, ποτέ, να παραβλέπουμε τα όρια της σεξουαλικής εμπλοκής στη σεξουαλική υγεία:

  1. Να υπάρχει αποδοχή
  2. Να μην απειλείται η υγεία των συντρόφων (σωματική ακεραιότητα, τήρηση κανόνων υγιεινής)
  3. Να μην προσβάλλω την προσωπικότητα του συντρόφου μου

Δήμητρα Καρυοφύλλη
Κλινική Ψυχολόγος
Επιστημονική Συνεργάτις Ι.Ψ.Σ.Υ.