Καταναγκαστική Σεξουαλική Συμπεριφορά

Η Καταναγκαστική Σεξουαλική Συμπεριφορά (Compulsive Sexual Behavior Disorder-CSBD) ορίζεται ως ένα επίμονο μοτίβο αποτυχίας ελέγχου των έντονων, επαναλαμβανόμενων σεξουαλικών παρορμήσεων ή προτροπών που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές συμπεριφορές. Ο ορισμός αυτός βασίζεται σε 3 κριτήρια:

  1. Έντονη ενασχόληση μέχρι το σημείο εμμονής με σεξουαλικές συμπεριφορές και φαντασιώσεις

  2. Απώλεια ελέγχου σεξουαλικών φαντασιώσεων και συμπεριφορών

  3. Αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου που συνδέονται με αυτές τις σεξουαλικές συμπεριφορές

Η Καταναγκαστική Σεξουαλική Συμπεριφορά – CSBD, παλαιότερα (2013) είχε προταθεί με το όνομα Υπερσεξουαλικότητα να συμπεριληφθεί στο ψυχιατρικό εγχειρίδιο του DSM-V, κάτι το οποίο δεν έγινε, ενώ πιο πριν από το 2010 υπήρχε ο όρος Σεξουαλικός Εθισμός Sexual Addiction, για να περιγράψει κάποια από τα χαρακτηριστικά του CSBD σήμερα. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί ψυχικής υγείας διαφοροποιούν το σεξουαλικό εθισμό από το CSDB, καθώς αναφέρουν πως δεν είναι το ίδιο με το να έχεις πολλούς συντρόφους ή έντονη σεξουαλική επιθυμία. Μάλιστα το CSBD έχει συμπεριληφθεί στην 11η έκδοση του International Classification of Diseases ICD-11) και είναι ταξινομημένο στην κατηγορία με τις παρορμήσεις.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual Medicine μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων με CSDB, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 72 ετεροφυλόφιλοι άνδρες από 22-56 ετών, που ζητούσαν φαρμακευτική αγωγή ή ψυχοθεραπεία, εξαιτίας της έλλειψης ελέγχου σεξουαλικής συμπεριφοράς. Στην ομάδα ελέγχου, με την οποία θα γινόταν η σύγκριση, συμμετείχαν 208 ετεροφυλόφιλοι άνδρες, ηλικίας 21-52 ετών. Μελετήθηκαν οι ψυχολογικές τάσεις και τα ψυχολογικά συμπτώματα, καθώς και τα σεξουαλικά γνωρίσματα των δύο ομάδων.

Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων με CSBD, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου:

  • Αυξημένη χρήση/προβληματική εμπλοκή με πορνογραφικό υλικό
  • Αυξημένο σεξουαλικό άγχος και έντονη σεξουαλική μελαγχολία
  • Φόβος εμπλοκής σε σεξουαλική σχέση λόγω των σεξουαλικών παρορμήσεων
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, σεξουαλική αυτοπεποίθηση και σεξουαλική συνείδηση
  • Αναγνώριση απώλειας ελέγχου και σεξουαλικών παρορμήσεων σε εξωτερικούς παράγοντες
  • Έντονη ενασχόληση με τη σεξουαλική εντύπωση που κάνουν σε τρίτους
  • Χαμηλή σεξουαλική ικανοποίηση

Παπαδόπουλος Περικλής
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής CBT
Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ