Χορήγηση L-αργινίνης και ταδαλαφίλης σε Διαβητικούς άνδρες με Στυτική Δυσλειτουργία

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις διεθνώς, ενώ υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 ο αριθμός των διαβητικών θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση Στυτικής Δυσλειτουργίας (οι πάσχοντες έχουν 3φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας), ενώ έχει συνδεθεί και με τον υπογοναδισμό (1στους 3 άνδρες με σακχαρώδη διαβήτη έχει χαμηλή τεστοστερόνη). Για τους άνδρες 40-59 ετών με Στυτική Δυσλειτουργία η προβλεπόμενη πιθανότητα για μη διαγνωσμένο διαβήτη είναι 1 στους 10, σε σύγκριση με αυτούς χωρίς Στυτική Δυσλειτουργία, δηλαδή 1 στους 50 .

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual Medicine, εξέτασε το θεραπευτικό συνδυασμό L-αργινίνης και ταδαλαφίλης για την αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας σε άνδρες με Σακχαρώδη Διαβήτη, μιας και τα PDE 5 δεν είναι πάντα αποτελεσματικά σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών.Η L-αργινίνη ανήκει στην κατηγορία των αμινοξέων, η οποία έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει την ενδοθηλιακή λειτουργία και κατ’ επέκταση τη στυτική λειτουργία.

Η έρευνα περιελάμβανε 108 άνδρες με διαγνωσμένο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια για Στυτική Δυσλειτουργία μικρού ή μέτριου βαθμού. Η αξιολόγηση της στύσης έγινε πριν και μετά τη θεραπεία με τη χορήγηση του ερωτηματολογίου Improvement in International Index of Erectile Function 5 (IIEF-5), ενώ μελετήθηκαν και τα επίπεδα τεστοστερόνης. Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας της συνδυαστικής θεραπείας L-αργινίνης και ταδαλαφίλης οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε 4 γκρουπ:

  • Αυτοί που λάμβαναν μόνο αργινίνη 5 g καθημερινά για 8 εβδομάδες N=27
  • Αυτοί που λάμβαναν μόνο ταδαλαφίλη 10mgκαθημερινά για 8 εβδομάδεςN=27
  • Αυτοί που λάμβαναν ταδαλαφίλη και αργινίνη καθημερινά για 8 εβδομάδεςN=27
  • Αυτοί που λάμβαναν placebo (ομάδα ελέγχου) N=27

Αποτελέσματα:

  • Το γκρουπ με τη συνδυαστική θεραπεία (ταδαλαφίλη και αργινίνη) είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στη βελτίωση της στύσης (με βάση το ερωτηματολόγιο IIEF-5), ενώ συνδέθηκε με αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης.
  • Οι θεραπείες στα άλλα γκρουπ που λάμβαναν ταδαλαφίλη και αργινίνη μόνο, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της ομάδα ελέγχου.
  • Το γκρουπ της ταδαλαφίλης είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το γκρουπ της αργινίνης.
  • Μηχανισμός δράσης αργινίνης: Βοηθά τη σύνθεση και την απελευθέρωση νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) και ενισχύει τη ροή αίματος στους όρχεις που βελτιώνει τη σύνθεση και την έκκριση τεστοστερόνης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, προτείνεται στη θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας σε Διαβητικούς άνδρες, να γίνεται χορήγηση ταδαλαφίλης σε συνδυασμό με αργινίνη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης.

Παπαδόπουλος Περικλής

Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής CBT

Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.Ψ.Σ.Υ

  Βιβλιογραφικές Αναφορές:

El Taieb, M., Hegazy, E., & Ibrahim, A. (2019). Daily Oral l-Arginine Plus Tadalafil in Diabetic Patients with Erectile Dysfunction: A Double-Blinded, Randomized, Controlled Clinical Trial. The journal of sexual medicine16(9), 1390-1397.

Fedorova, A., Vykhodtcev, S., & Lukyanov, A. 2017. PDE5 Inhibitors Failures in Erectile Dysfunction–What Are the Causes? The Journal of Sexual Medicine

Wang, X.,etal., 2018. High Prevalence of Erectile Dysfunction in Diabetic Men With Depressive Symptoms: A Meta-Analysis. TheJournalofSexualMedicine