ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Υπάρχουν ακόμη και σήμερα κριτήρια φυσικής επιλογής, της σεξουαλικής επιλογής, όπου ο σεξουαλικός σύντροφος θα είναι ο πιο υγιής, ο πιο γερός, με την καλύτερη φυσική κατάσταση, ο πιο ανθεκτικός;

.