Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Μεσογείων 8, 115 27 Αμπελόκηποι, Αθήνα
(3ος όροφος)

Τηλ: 210 7772100
Fax: 210 6195797

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Site: www.askitis.gr
E-mail: institute@askitis.gr , thanosaskitis@askitis.gr